Crisismeldpunt: 088-3580999                                                                Crisisdienst GGZ: 088-3571999

Maandag t/m vrijdag 17.00–9.00 uur.                                                    Tijdens kantooruren. 
Buiten kantooruren, in het weekend en tijdens de feestdagen.

 

 

 

 
 Michel Roelofs
Zaandam, 30 mei 1969                                                  Zaandam, 31 oktober 2016
 
Op dinsdag 8 november is Michel begraven op de Algemene begraafplaats aan de Wibautstraat 282 te Zaandam-Zuid.
 
Michel heeft zich 16 jaar en 10 maanden ingezet als vrijwilliger voor het Zaans Praatcafe.
Wij missen hem.
 
Beste mensen,
 
Langs deze weg wil ik (ook namens Marcel) iedereen bedanken voor hun deelneming, mooie woorden, bloemen, kaarten enz. na het overlijden van Michel. Aangezien het voor ons niet mogelijk was om een ieder persoonlijk te benaderen, dit vanwege de grote opkomst die er was, willen wij dit nu doen via de Website en "Bijpraten".
Het mooie afscheid en de warme belangstelling van jullie allen heeft ons enorm geraakt en goed gedaan en dit alles geeft ons nu de kracht om dit grote verlies te dragen en te verwerken.
Wim Roelofs. 
In memoriam Michel door diverse mensen.
Onder actueel

 

Wat is het Zaans Praatcafé?

Het Zaans Praatcafé is in 2000 voortgekomen uit onze wens:
"Wij, mensen die zorg nodig hebben van de GGZ, wilden voor onszelf een ontspannende ontmoetingsgelegenheid buiten de "zorg".
Waar wij elkaar en anderen op een recreatieve manier kunnen ontmoeten, ons sociaal netwerk kunnen uitbreiden en onze belangenbehartigers  kunnen informeren.
Wij hebben onze wens gerealiseerd en onze vrienden- of kennissenkring daardoor, in de gelopen 16 jaar, kunnen vergroten en onze ervaringen kunnen delen.
Door de uitbreiding van ons netwerk hebben activiteien ondernomen buiten de zorg en het Zaans Praatcafe.
 
Wij behartigen onze belangen gevraagd en ongevraagd op diverse fronten.
Wij ondersteunen elkaar bij ziekte, decompensatie en het vrijwilligerswerk voor het Zaans Praatcafé
.
 

Wij indiceren elkaar niet, dus geen eigen bijdrage.


 

 

.

 

 

 Donderdag 23 februari THEMAMIDDAG! dan komen twee mensen die regelmatig de telefoon bemensen vertellen hoe Sensoor werk een wat hun ervaringen zijn.

 
 

Wij ontmoeten elkaar en anderen:

Op maandag
Poolen [€ 1,50]  Darten en inlopen.
Snookercentrum Westend
Westzijde 28, Zaandam.
Ingang aan de Zaan op het parkeerterrein aan de Westzijde,schuin tegenover de Vinkenstraat.

vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur 

Op donderdag 

Inloop
De Fabriek 
Jan Sijbrandsteeg 12, 1502 BA Zaandam
van 15.00 tot 17.15 uur.
Op donderdag kunnen we tijdens de inloop vaak onze belangenbehartigers ontmoeten en onze zorgen of ongenoegen met hen delen.
 
Op donderdag

Zwemmen

De Slag 
Koningsgeelstraat 3, 1503 NA Zaandam

Van 10.00 - 11.00 uur 

Zelf € 4,50 betalen en informatie over het afrekenen van de korting onder ontmoetingen Z.P. 'Zwemmen'

Geen indicatie nodig om binnen te lopen of te zwemmen. 

 
 

 

 

Artikelen/auteurs binnen Red.:

Informatie en antwoord op uw vragen over veranderingen in de zorg:

https://www.hoeverandertmijnzorg.nl
 
 

Wij worden ondersteunt door:

zaanstad